Alle skal med Noen synes at det er greit å lage flest mulig deltidsstillinger for å ha «fleksibilitet». Vi tror det er bedre å la de som vil arbeide heltid få muligheten til det. I framtida vil vi trenge mange flere ansatte i helse- og omsorgsyrker over hele landet. Likevel får ikke tusenvis av omsorgsarbeidere arbeide så mye som de ønsker. De har deltidsstilling, selv om de ønsker å jobbe heltid. Dette vil vi ha en slutt på. Derfor vil vi tilby heltidsstillinger til de som ønsker å jobbe mer. Det er bra for de ansatte. Det er bra for arbeidsgiverne. Og ikke minst er det bra for de som får et nært og trygt omsorgstilbud og færre folk å forholde seg til. fbaargang2007 fbseksjonKON